Highland Dancing

Highland Dancing is een van de typische schotse tradities. Deze vorm van dansen is slecht te vergelijken met andere dansvormen in de wereld. Hoewel de dansvorm enige geschiedenis deelt met Ierse dansen, vormen het uniform en de schoenen de enige grote overeenkomsten.

De meeste Highland dansen komen van oorsprong bij het leger vandaan. Een militair moest, wilde hij in dienst komen, minimaal één dans kunnen. Tot begin 20e eeuw was Highland Dancing daarom een mannensport, maar tegenwoordig zijn er slechts nog een handje vol mannen te vinden die het kunnen.

De meest bekende dansen zijn de Highland Fling en de Sword Dance. De Highland Fling is de eerste dans die de meeste dansers leren. De passen van deze passen zijn de basis van het Highland Dancing te noemen. De Sword Dance is misschien wel de meest bekende dans. Bij deze dans moet er om twee gekruiste zwaarden worden gedanst. De dans werd vroeger gedanst als men een overwinning te vieren had. Naast deze dansen zijn er nog veel andere dansen. Dansen als de Sean Triubhas, de Hullachan, de Strathspey, de Flora MacDonald, de Scottish Lilt, de Sailors Hornpipe, de Irish Jig en de Barracks Johnnie zijn er aantal van.

De Highland Dance groep van de Concord Pipe Band heeft tijdens wedstrijden, in binnen en buitenland, laten zien het vak van Highland Dancing goed onder de knie te hebben. Door de wekelijkse repetities en de extra repetities met goede buitenlandse leraressen is de dansgroep in staat dit hoge niveau vast te houden.

Naast de wedstrijden geeft de dansgroep ook tijdens optredens met de Concord Pipe Band demonstraties. Daarin laten ze met name de meest bekende dansen als de Highland Fling en de Sword Dance zien.

Ben je geïnteresseerd in deze vorm van dansen en wil je meer weten, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Scottish Country Dancing

Scottish Country Dancing is een schotse dansvorm die in groepen van drie of vier paren wordt gedanst. De dansen van “country dancing” hebben een sociaal karakter. Beleefdheid en hoffelijkheid nemen een belangrijke plaats in binnen deze dansen. Maar wat vooral belangrijk is, is het gezellig met elkaar dansen!

De dansen vinden haar oorspong in de oude Franse hofdansen. In de loop der jaren zijn ze echter veel minder statisch geworden. Ook worden er nog steeds nieuwe dansen bij gemaakt, bijvoorbeeld voor speciale gelegenheden.

Ben je geïnteresseerd in deze vorm van dansen en wil je meer weten, dan kun je altijd contact met ons opnemen.  Iedereen is welkom!